Banner
Hem > Ansökan > HVAC

Ventilation

Ventilation, Heko DC / EC axiella fläktar, framåtriktade centrifugalfläktar, bakåtkromade centrifugalfläktar används i köpcentra, kontor, hotell, simhallar, möteslokaler och köpcentra där HVAC-systemet är installerat.

1.jpg

Lufthanteringsenhet

Heko framåtkromade centrifugalfläktar och bakåtkromade centrifugalfläktar används ofta i AHU över hela världen. Luftbehandlingsenhet (ofta förkortad till AHU) är en apparat som används för att reglera och cirkulera luft som en del av ett system för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC).

2.jpg

Värmeåtervinningssystem

Värmeåtervinningsventilation (HRV) är ett system för återvinning av energi med hjälp av utrustning som använder ett tvärflödes- eller motflödesvärmeväxlare (motströms värmeväxling) mellan inkommande och utgående luftflöde.

3.png