Banner
Hem > Nyheter > Innehåll

EG centrifugalfläktar för fläkt filterenheter

Mar 20, 2018

Tuffare krav på produktens kvalitet call för produktionen i ren eller ultrarent rum. Även de minsta orenheter i luften kan negativt påverka produktionsprocesser och leda till hög skrot priser. Luften levererar i sådana produktionsmiljöer måste vara nästan 100% fri från damm och bakterier, och fans har en viktig roll i detta. De bör dock kunna mer än att bara ”flytta luft”. Förutom den nödvändiga luften prestanda, kompakta mått, låg buller, material passar rena rum är lämpliga kontroller, nätverk funktioner och energieffektiv 24/7 drift bland de avgörande kriterierna.

Renrum villkor är obligatoriska för många av dagens produktionsprocesser, inte bara inom halvledarindustrin. Exempel är optik och laser, aerospace, biovetenskaper, medicinsk forskning och behandling, produktion av livsmedel och läkemedel och nanoteknik. Renrum teknik förhindrar föroreningar från att äventyra produktionsprocesser och skada de känsliga produkterna (produktskydd). Dessutom förekommer vissa produktionsprocesser ämnen som inte kan släppas ut i utomhusluften. Här, är renrum teknik nödvändig för att förhindra toxisk eller andra reaktiva ämnen från lämnar det skyddade området och fara för miljön eller människors hälsa (personlig säkerhet).


Back