info@heko-electronic.com +8613616191955
EG-fläktar för avgasventilationssystem

EG-fläktar för avgasventilationssystem

Jan 30, 2018

Avgasventilationssystem föredras i kalla klimat där de är mindre benägna att dra fuktig luft in i byggnaden. Till motsats, levererar ventilationssystemen bättre fuktighet i heta klimat. Balanserade ventilationssystem arbetar i både kalla och varma klimat, men de är dyrare att installera. Värmeåtervinningssystem utbyter inomhusluft med utomhusluft.