Banner
Hem > Nyheter > Innehåll

Fläkt för läkemedelsindustrin

Jan 25, 2018

Tillverkningsprocesser kräver en tillförsel av filtrerad ren luft till många av verksamheterna, inklusive FoU, tillverknings- och förpackningsområden.

Fläktar i dessa HVAC-system är avgörande för att producera en säker produkt. HEKO levererar ec-fläktar till luftbehandlingsenheter, centrifugalfläktar för tillverkningsprocesser och axialfläktar för generellt ventilations- och rökgasutsläppssystem. Dessa fläktar är konstruerade för att köra praktiskt taget vibrationsfri med mycket låga ljudnivåer.

Back