Banner
Hem > Nyheter > Innehåll

Hur fungerar framåtriktad krökt centrifugalfläkt?

Jul 06, 2018

Namnet "Centrifugal Fan" härrör från flödesriktningen och hur luften går in i pumphjulet i axiell riktning och sedan drivs utåt från fläktens yttre omkrets. Skillnaden i flödesriktning mellan en framåt och bakåt krökt centrifugalfläkt är den riktning som luften lämnar pumphjulets omkrets. Med en bakåtböjd pumphjul utgår luften i en radiell riktning, medan luften med en framåtböjd passerar tangentiellt från fläktens omkrets.

Backward and forward curved centrifugal fan.png

En framåtriktad krökt centrifugalfläkt kännetecknas av sin cylindriska form och många små blad på pumphjulets omkrets. I det visade exemplet roterar fläkten medurs medurs.

F vs B.png

Till skillnad från den bakåtriktade krökta pumphjulet kräver den framåtriktade pumphjulet ett hus som omvandlar höghastighetsluft som lämnar pumphjulets spetsar i en statisk kraft med lägre hastighet. Höljets form styr också luftflödet till utloppet. Denna typ av fläkthus är allmänt känt som en rullning; Genom att installera den framåtriktade pumphjulet i ett rullhus, hänvisar vi vanligen till det som en framåtböjd fläkt.


Back