Banner
Hem > Nyheter > Innehåll

Hur man beräknar luftflödet av fläkten

May 15, 2017

Fläktar används för att flytta gaser (t.ex. luft) från ett ställe till ett annat för extraktion, luftkonditionering, kompression etc. De gör det genom att rotera en serie vinklade blad (eller vingar) som drar luften genom en bländare.

Det finns ett antal fläkttyper: pumphjul, axial , centrifugal , Sirocco, etc. som alla har individuella fördelar (volym, tryck, hastighet, kraft, effektivitet etc.) men alla kommer att flytta gaser med samma hastighet På ingångseffekten. Skillnader som effektivitet eller flödeshastighet förekommer i fläkttypen på grund av speciella designfördelar som gynnar en karaktäristik över en annan. Till exempel har en pumphjulfläkt en högre effektivitet vid transport av ren (ljusluft) vid höga flöden (hög hastighet), medan en rakbladig Sirocco-fläkt är effektivare när man driver tunga gaser (ångor och partiklar). Flertrafikfläktar används normalt för att öka utloppstrycket, men är relativt dyrt.


blob.png Luftflöde genom pumphjulet genereras av roterande profilerade blad i en kran som skär in i luften vid sin inloppspets som trycker luften tillbaka längs bladet och, i fallet med centrifugalfläktar , också från centrifugalkrafter som genererar ett partiellt vakuum på inloppssidan Av fläkten.

Bortsett från de elektriska och mekaniska komponenterna är fläktens effektivitet i hög grad beroende av formarnas form och orientering. Alla fans av en given effektstyrka roterar med en hastighet som motsvarar luftmotståndet, dvs ju lägre luftmotstånd desto snabbare rotationen och desto större flöde.

Flertrafikfläktar används där ett mycket högt utloppstryck krävs. Dvs., varje fläkt i sekvensen ökar trycket över föregående fläkt tills du har uppnått det önskade trycket. En normal axialfläkt som arbetar vid maximal effektivitet kan uppnå ett hastighetstryck (pᵥ) på upp till 0,5psi (≈3 500N / m²). En högeffektiv turbinblåsare med flera steg (serie fans) kan uppnå tryck som är mer än hundra gånger större.


blob.png Vi kan se trycket genom en fläkt, som alla beskrivs nedan:

Inloppstryck ; Är det statiska trycket på inloppssidan av fläkten. Detta bör också inkludera hastighetstrycket på inloppssidan (om det är känt) som är konstant och i linje med fläkten. Du kan inkludera denna effekt om du vill använda följande formel:
Pᵢ = pᵢ ± ½.v².ρᵢ {använd '+' om rörelseriktningen är mot fläkten och '-' om den rör sig bort från fläkten (vilket är en osannolik händelse med sugriktningen)}

Utloppstryck ; Är det statiska trycket på fläktens utloppssida. Detta bör också inkludera hastighetstrycket på utloppssidan (om det är känt) som är konstant och i linje med fläkten samt det hastighetstryck (pᵥ) som genereras av fläkten. Du kan inkludera denna effekt om du vill använda följande formel:
Pₒ = pₒ ± ½.v².ρₒ {använd '+' om rörelseriktningen är mot fläkten och '-' om den rör sig bort från fläkten}

Hastighetstryck ; Är trycket som alstras av gasen som rör sig genom fläkten

Utloppstryck ; Är summan av hastighetstrycket och skillnaden mellan utloppstrycket och inloppstrycket

Statiskt tryck ; Är maximalt av inlopps- och utloppstryck

Tryckhuvud Är huvudet genererat av utmatningstrycket vid utloppssidan av fläkten

Mer information om EG-fans , pls är gärna att kontakta oss: sales@hkelectron.com , eller du kan klicka på vår officiella hemsida: www.hkeletron.com, eller Facebook och Linked-in som följer för mer information:

Facebook: https://www.facebook.com/Heko-Electronic-Suzhou-CoLtd-355912748089508/

Linked-in: http://www.linkedin.com/company/heko-electronic-suzhou-co.-ltd.?trk=biz-companies-cym
Back