Banner
Hem > Nyheter > Innehåll

Principer för fläktdrift

Mar 01, 2018

Alla fans producerar tryck genom att ändra flödeshastighetsvektorn. En fläkt ger tryck och flöde eftersom pumphjulets roterande blad ger kinetisk energi till luften genom att ändra hastigheten.

Hastighetsförändringen är i tangentiella och radiella hastighetskomponenter för centrifugalfläktar och i axiella och tangentiella hastighetskomponenter för axiella flödesfläktar .

Fläktverkningsgrader är baserade på idealiska förhållanden. vissa fans är klassade till mer än 90% total effektivitet. Men de faktiska anslutningarna gör det ofta omöjligt att uppnå idealiska effektiviteter i fältet.


Back