Banner
Hem > Nyheter > Innehåll

Corona Virus COVID-19 And the Isolation Ward

Apr 10, 2020


Isolation Ward

Det har gått nästan tre månader sedan Kina kämpar med koronaviruset COVID-19. För tillfället är situationen mycket bättre nu. Antalet drabbade personer är väl separerade och har tagits väl hand om. Den viktigaste rollen för att separera dessa patienter är isoleringsavdelningen med isoleringsrum för negativt tryck.

Med negativ tryckavdelning avses de med specialanordningar, varav lufttrycket i avdelningen är lägre än det utanför.

När det gäller flödesriktning kan endast den friska luften utanför strömma in i avdelningen.

Luften som förorenas av virus i avdelningen kommer inte att läcka ut och kommer att släppas ut till ett specifikt område genom en speciell kanal efter specialbehandling.

Sådan ordnad tillgång kan minska sannolikheten för korsinfektion mellan läkare och patienter.

Denna typ av avdelning är särskilt lämplig för att rädda och behandla patienter med luftvägsinfektionssjukdomar som SARS och Corona-viruset.

Undertrycksavdelningarna har speciella krav på ventilationssystemet. Och fläkten är den viktigaste delen av ventilationssystemet. HEKO EC-fläktar med kompakt storlek, lågt brus, intelligent kontroll, som som en viktig del i ventilationssystemet säkerställer en säker och pålitlig drift av sjukhuset och säkerheten för medicinsk personal.Back