Banner
Hem > Nyheter > Innehåll

Ventilationsfläkt

Apr 12, 2018

Ett bättre alternativ är att ansluta fläkten till kanaler från flera rum (speciellt rum där föroreningar tenderar att genereras, till exempel badrum). Justerbar, passiva ventiler via windows eller väggar kan installeras för att införa frisk luft i stället för att förlita sig på läckor i klimatskalet. Passiva ventiler kan dock ineffektiva eftersom större tryckskillnader än de som inducerats av ventilation fläkten kan behövas att fungera korrekt.

Spot avgaser ventilationsfläktar installerad i badrummet men drivs kontinuerligt representerar en frånluftsventilation i sin enklaste form.

Back